Maak Afspraak Boek Training

Door gebruik te maken van onze acties ga je akkoord met de (actie)voorwaarden zoals hieronder vermeld:

Product aankopen - Spring Discounts 

 • Er geldt 20% korting op alle producten met als uitzondering 10% korting op de volgende producten: studio meubels (Velvet Eetkamerstoel en Velvet Barkruk uitgesloten), the Orb en PMU Device. Er geldt geen korting op producten van Refectocil, Velvet Eetkamerstoel en de Velvet Barkruk. 
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op vrijdag 26 maart 2021 tot en met zondag 28 maart 2021.
 • Voor alle actieproducten geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De actiekorting geldt niet op bestellingen gedaan buiten 26 maart 2021 t/m 28 maart 2021, dit kan niet worden omgezet!

Training boekingen - Spring Discounts 

 • Er geldt 15% korting op alle trainingen met als uitzondering 10% korting op de volgende trainingen: Microblading trainingen en Powder Brows training.
 • Er geldt geen korting op masterclasses, e-learning trainingen en de Allround Lash en Brow Artist training.
 • Bij het online boeken van een training dien je een kortingscode in te voeren: TRAINING15 (met als uitzondering TRAINING10 voor de Microblading en Powder Brows training).
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op vrijdag 26 maart 2021 tot en met zondag 28 maart 2021.
 • Voor alle actie trainingen geldt: zolang het aanbod strekt. 
 • De actiekorting geldt niet op trainingen geboekt buiten 26 maart 2021 t/m 28 maart 2021, dit kan niet worden omgezet!

Find Your Lucky Egg

 • Bij een online bestelling boven de €75,- ex. BTW, ontvangt iedere klant een ‘Lucky Egg’ met kans om een Limited Edition Water Bottle te winnen t.w.v. €29,95. 
 • De ‘Lucky Egg’ wordt automatisch toegevoegd aan de bestelling indien er voldaan wordt aan de eisen zoals hierboven vermeldt. 
 • Per klant heb je recht op één ‘Lucky Egg’. Het is niet mogelijk meerdere bestellingen te plaatsen, om vaker kans te maken op de prijs in de ‘Lucky Egg’. Per klant ontvang je dus één ‘Lucky Egg’. Let op! Hier wordt op gecontroleerd.
 • Hoe weet je of je gewonnen hebt? In de ‘Lucky Egg’ bevindt zich een kaartje waarop vermeld staat ‘WINNER’.
 • Hoe kan je de gewonnen prijs innen? Volg de instructies op het bijgeleverde kaartje uit jouw ‘Lucky Egg'
 • De actie geldt uitsluitend op vrijdag 26 maart 2021 tot en met maandag 5 april 2021.
 • Voor de actie geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De actie geldt niet op bestellingen gedaan buiten 26 maart 2021 t/m 5 april 2021, dit kan niet worden omgezet!

Algemeen

 • De acties op deze website en in gerelateerde (print)uitingen worden aangeboden door Perfect Eyelash BV.
 • De acties zijn van toepassing op online aankopen via www.perfecteyelash.com
 • Perfect Eyelash behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, ten aller tijde acties en aanbiedingen te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Of  het actieproduct te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Perfect Eyelash behoudt het recht om de algemene actievoorwaarden te wijzigen tijdens de actieperiode.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle acties en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met onze algemene leveringsvoorwaarden, privacy statement en de bovenstaande actievoorwaarden.

By using our promotions you agree to the (promotion) conditions as stated below:

Product purchases - Spring Discounts

 • There is 20% discount on all products with the exception of 10% discount on the following products: studio furniture (excluding Velvet Diner Chair and Velvet Barstool), the Orb and the PMU Device. There is no discount on Refectocil products, Velvet Diner Chair and Velvet Barstool. 
 • The promotion discounts apply on Friday, March 26, 2021 through Sunday, March 28, 2021.
 • For all promotion products, the following applies: while stock last.
 • The promotion discounts doesn’t apply on orders made outside of March 26, 2021 through March 28, 2021, this can’t be converted.

Training courses bookings - Spring Discounts

 • There is 15% discount on all training courses with the exception op 10% discount on the following training courses: Microblading training courses and Powder Brows training courses.
 • There is no discount on masterclasses, e-learning training courses or the Allround Lash and Brow Artist training course.
 • When booking a training course online, you must enter a discount code: TRAINING15 (with the exception of TRAINING10 for the Microblading and Powder Brows training course).
 • The promotion discounts apply exclusively to Friday, March 26, 2021, through Sunday, March 28, 2021. 
 • For all promotion training courses, the following applies: while offers last.
 • The promotion discount doesn’t apply on training courses booked outside of March 26, 2021 through March 28, 2021, this can’t be converted. 

Find Your Lucky Egg

 • With an online order above €75,- euro excl. VAT, each customer will receive a ‘Lucky Egg’ with the chance to win a Limited Edition Water Bottle worth € 29,95.
 • The ‘Lucky Egg’ will automatically be added to the order if the requirements above are met. 
 • You’re entitled to receive one ‘Lucky Egg’ as customer. It isn’t possible to place multiple orders, to have a greater chance of winning the price in the ‘Lucky Egg’. As customer you will receive one ‘Lucky Egg’. Please note! This will be checked.
 • How do you know if you have won? Inside the ‘Lucky Egg’ there is a card which says ‘WINNER’.
 • How can you collect the price that you have won? Follow the instructions that are provided on the card in your ‘Lucky Egg’.
 • The promotion is only valid from Friday, March 26, 2021 through Monday, April 5, 2021. 
 • The promotion is valid while stock last. 
 • The promotion doesn’t apply on orders made outside of March 26, 2021 through April 5, 2021, this can’t be converted!

General Terms

 • The promotions on this website and in related (print) expressions are offered by Perfect Eyelash BV.
 • The promotions apply to online purchases through perfectyelash.com.
 • Perfect Eyelash reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to change or prematurely terminate promotions and offers at any time. Or to change the promotion product. This will not affect purchases made prior to the withdrawal or adjustments of the promotion.
 • Perfect Eyelash reserves the right to change the General Terms & Conditions of the promotion during the promotion period.
 • No rights can be retrieved from the promotions.
 • All promotions and offers are under reservation of printing and/or typographical faults.
 • By using our promotions, the customer declares to agree with the General Terms & Conditions, Privacy Statement and the promotion conditions above from Perfect Eyelash.

Contact

Als je tevreden bent, zijn wij blij. Neem contact met ons op als je hulp hebt bij jouw bestelling, vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn.

*Wij zullen jouw vraag op werkdagen binnen 24 uur behandelen.

Contact