Maak Afspraak Boek Training

NEDERLANDS

Product aankopen - kortingen 

 • Er geldt 20% korting op alle producten met als uitzondering 10% korting op de volgende producten: studio meubels en the Orb. Er geldt geen korting op producten van Refectocil, velvet eetkamerstoelen en barkrukken. 
 • De kortingen gelden uitsluitend van vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli 2022.
 • Voor alle producten geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De korting geldt niet op bestellingen gedaan buiten de actieperiode. Bestellingen kunnen niet worden omgezet.

GRATIS Strandtas bij product aankopen

 • Bij een online bestelling boven de €175,- excl. BTW, ontvangt iedere klant één GRATIS strandtas.
 • De strandtas wordt automatisch toegevoegd aan de bestelling indien er voldaan wordt aan de eisen zoals hierboven vermeldt. 
 • Per klant heb je recht op één strandtas. Het is niet mogelijk meerdere bestellingen te plaatsen, om vaker een strandtas te ontvangen. Let op: hier wordt op gecontroleerd.
 • De actie geldt uitsluitend op vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli 2022.
 • Voor de actie geldt: zolang de voorraad strekt, op=op.
 • De actie geldt niet op bestellingen gedaan buiten vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli 2022, dit kan niet worden omgezet.

Training boekingen - kortingen

 • Er geldt 15% korting op alle trainingen met als uitzondering 10% korting op de volgende trainingen: Microblading en Powder Brows.
 • Er geldt geen korting op masterclasses, e-learning trainingen en de Allround Lash en Brow Artist training.
 • Bij het online boeken van een training dien je een kortingscode in te voeren: TRAINING15 (met als uitzondering TRAINING10 voor de Microblading en Powder Brows training).
 • De kortingen gelden uitsluitend op boekingen van vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli 2022.
 • Voor alle trainingen geldt: zolang het aanbod strekt. 
 • De korting geldt niet op trainingen geboekt buiten de actieperiode. Boekingen kunnen niet worden omgezet.
 • De gratis strandtas actie geldt niet in combinatie met (de aankoop van/ inschrijving voor) een training.

Perfect Artist Competition Discount

 • Er geldt 30% korting op Perfect Artist Competition tickets, ongeacht het aantal categorieën.
 • Bij het online boeken van een Perfect Artist Competition ticket dien je een kortingscode in te voeren: ARTIST30
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022.
 • Voor alle actie tickets geldt: zolang het aanbod strekt.
 • Mocht jij al reeds een ticket hebben geboekt in de periode van 25 juni t/m 30 juni zonder het early bird tarief of korting, dan is het mogelijk om alsnog jouw ticket te bemachtigen met 30% korting op de reguliere prijs, ongeacht het aantal categorieën. Stuur een mail naar: perfectartist@perfecteyelash.com
 • De actiekorting geldt niet op tickets geboekt ná 3 juli 2022, dit kan niet worden omgezet!

Algemeen

 • De acties op deze website en in gerelateerde (print)uitingen worden aangeboden door Perfect Eyelash BV.
 • De acties zijn van toepassing op online aankopen via www.perfecteyelash.com
 • Perfect Eyelash behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, ten aller tijde acties en aanbiedingen te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Of  het actieproduct te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Perfect Eyelash behoudt het recht om de algemene actievoorwaarden te wijzigen tijdens de actieperiode.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle acties en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met onze algemene leveringsvoorwaarden, privacy statement en de bovenstaande actievoorwaarden.

ENGLISH

Product purchases - Discounts

 • There is 20% discount on all products with the exception of 10% discount on the following products: studio furniture and the Orb. There is no discount on the velvet dinner chair, barstool and Refectocil products.
 • The promotion discounts apply from Friday 1 July to Sunday 3 July 2022 (3 days).
 • For all products, the following applies: while stock last.
 • The discounts doesn’t apply on orders placed outside the promotional period. This can’t be converted.

FREE Beach bag with purchase of products

 • For online orders above €175,- excl. VAT, customers receive a free beach bag.
 • The beach bag will automatically added to your order/ postal package. 
 • Maximum of 1 beach bag per customer. Het is not allowed to place multiple orders to receive more than 1 beach bag. This will be checked.
 • This promotion is valid from Friday 1 July to Sunday 3 July 2022 (3 days).
 • This promotion is valid while stock last.
 • The promotion doesn’t apply on orders placed outside the promotional period. This can’t be converted.

Training courses bookings - Discounts

 • There is 15% discount on all training courses with the exception of 10% discount on the following training courses: Microblading and Powder Brows.
 • There is no discount on masterclasses, e-learning training courses or the Allround Lash and Brow Artist training course.
 • When booking a training course online, you must enter a discount code: TRAINING15 (with the exception of TRAINING10 for Microblading and Powder Brows).
 • The promotion discounts apply on training courses booked from Friday 1 July to Sunday 3 July 2022 (3 days).
 • For all training courses, the following applies: while offers last.
 • The discount doesn’t apply on training courses booked outside the promotional period. This can’t be converted.
 • The free beach bag promotion does not apply in combination with (the order of/ registration for) a training.

Perfect Artist Competition Discount

 • There is 30% discount on all Perfect Artist Competition tickets, regardless of the number of categories.
 • When booking a Perfect Artist Competition ticket online, you must enter a discount code: ARTIST30
 • The promotion discounts apply on Perfect Artist Competition tickets from Friday 1 July to Sunday 3 July 2022 (3 days).
 • For all Perfect Artist Competition tickets the following applies: while offers last.
 • If you already have booked a ticket in the period from June 25 until June 30 without the Early Bird rate or discount, it’s possible to still get your ticket with 30% discount on the regular price, regardless of the number of categories. Send an email to: perfectartist@perfecteyelash.com
 • The promotion discount doesn’t apply to tickets booked after July 3, 2022. This can’t be converted.

General Terms

 • The promotions on this website and in related (print) expressions are offered by Perfect Eyelash BV.
 • The promotions apply to online purchases through www.perfecteyelash.com.
 • Perfect Eyelash reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to change or prematurely terminate promotions and offers at any time. Or to change the promotion product. This will not affect purchases made prior to the withdrawal or adjustments of the promotion.
 • Perfect Eyelash reserves the right to change the General Terms & Conditions of the promotion during the promotion period.
 • No rights can be retrieved from the promotions.
 • All promotions and offers are under reservation of printing and/or typographical faults.
 • By using our promotions, the customer declares to agree with the General Terms & Conditions, Privacy Statement and the promotion conditions above from Perfect Eyelash.

Contact

Als je tevreden bent, zijn wij blij. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

*Wij zullen jouw vraag op werkdagen binnen 24 uur behandelen.

Team Wholesale
Contact