Maak Afspraak Boek Training

NEDERLANDS

Product aankopen - Discounts 

 • Er geldt 20% korting op alle producten met als uitzondering 10% korting op de volgende producten: studio meubels en the Orb. Er geldt geen korting op producten van Refectocil, velvet eetkamerstoelen en barkrukken. 
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op vrijdag 2 juli 2021 tot en met zondag 4 juli 2021.
 • Voor alle actieproducten geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De actiekorting geldt niet op bestellingen gedaan buiten 2 juli 2021 tot en met 4 juli 2021, dit kan niet worden omgezet.

Training boekingen - Discounts 

 • Er geldt 15% korting op alle trainingen met als uitzondering 10% korting op de volgende trainingen: Microblading trainingen en Powder Brows training.
 • Er geldt geen korting op masterclasses, e-learning trainingen en de Allround Lash en Brow Artist training.
 • Bij het online boeken van een training dien je een kortingscode in te voeren: TRAINING15 (met als uitzondering TRAINING10 voor de Microblading en Powder Brows training).
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op 2 juli 2021 tot en met zondag 4 juli 2021.
 • Voor alle actie trainingen geldt: zolang het aanbod strekt. 
 • De actiekorting geldt niet op trainingen geboekt buiten 2 juli 2021 tot en met zondag 4 juli 2021, dit kan niet worden omgezet.

GRATIS Hammam Towel

 • Bij een online bestelling boven de €250,- ex. BTW, ontvangt iedere klant één GRATIS Hammam Towel.
 • De Hammam Towel wordt automatisch toegevoegd aan de bestelling indien er voldaan wordt aan de eisen zoals hierboven vermeldt. 
 • Per klant heb je recht op één Hammam Towel. Het is niet mogelijk meerdere bestellingen te plaatsen, om vaker een Hammam Towel te ontvangen. Per klant ontvang je dus één Hammam Towel. Let op! Hier wordt op gecontroleerd.
 • De actie geldt uitsluitend op vrijdag 2 juli 2021 tot en met zondag 4 juli 2021.
 • Voor de actie geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De actie geldt niet op bestellingen gedaan buiten 2 juli 2021 tot en met 4 juli 2021, dit kan niet worden omgezet.

Algemeen

 • De acties op deze website en in gerelateerde (print)uitingen worden aangeboden door Perfect Eyelash BV.
 • De acties zijn van toepassing op online aankopen via www.perfecteyelash.com
 • Perfect Eyelash behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, ten aller tijde acties en aanbiedingen te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Of  het actieproduct te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Perfect Eyelash behoudt het recht om de algemene actievoorwaarden te wijzigen tijdens de actieperiode.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle acties en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met onze algemene leveringsvoorwaarden, privacy statement en de bovenstaande actievoorwaarden.

ENGLISH

Product purchases - Discounts

 • There is 20% discount on all products with the exception of 10% discount on the following products: studio furniture and the Orb. There is no discount on the velvet dinner chair, barstool and Refectocil products.
 • The promotion discounts apply on Friday, July 2, 2021 through Sunday, July 4, 2021.
 • For all promotion products, the following applies: while stock last.
 • The promotion discounts doesn’t apply on orders made outside of July 2 2021 through July 4 2021, this can’t be converted.

Training courses bookings - Discounts

 • There is 15% discount on all training courses with the exception op 10% discount on the following training courses: Microblading training courses and Powder Brows training courses.
 • There is no discount on masterclasses, e-learning training courses or the Allround Lash and Brow Artist training course.
 • When booking a training course online, you must enter a discount code: TRAINING15 (with the exception of TRAINING10 for the Microblading and Powder Brows training course).
 • The promotion discounts apply exclusively to Friday, July 2, 2021, through Sunday, July 4, 2021.
 • For all promotion training courses, the following applies: while offers last.
 • The promotion discount doesn’t apply on training courses booked outside of July 2 2021 through July 4 2021, this can’t be converted.

FREE Hammam Towel

 • With an online order above €250,- euro excl. VAT, each customer will receive one FREE Hammam Towel.
 • The Hammam Towel will automatically be added to the order if the requirements above are met.
 • You’re entitled to receive one Hammam Towel as customer. It isn’t possible to place multiple orders, to receive more than one Hammam Towels. Please note! This will be checked.
 • The promotion is only valid from Friday, July 2 2021 through Sunday, July 4 2021.
 • The promotion is valid while stock last.
 • The promotion doesn’t apply on orders made outside of July 2 2021 through July 4 2021, this can’t be converted.

General Terms

 • The promotions on this website and in related (print) expressions are offered by Perfect Eyelash BV.
 • The promotions apply to online purchases through www.perfecteyelash.com.
 • Perfect Eyelash reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to change or prematurely terminate promotions and offers at any time. Or to change the promotion product. This will not affect purchases made prior to the withdrawal or adjustments of the promotion.
 • Perfect Eyelash reserves the right to change the General Terms & Conditions of the promotion during the promotion period.
 • No rights can be retrieved from the promotions.
 • All promotions and offers are under reservation of printing and/or typographical faults.
 • By using our promotions, the customer declares to agree with the General Terms & Conditions, Privacy Statement and the promotion conditions above from Perfect Eyelash.

Contact

Als je tevreden bent, zijn wij blij. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

*Wij zullen jouw vraag op werkdagen binnen 24 uur behandelen.

Contact