Maak Afspraak Boek Training

NEDERLANDS

Product aankopen - Spring Discounts

 • Er geldt 20% korting op alle producten met als uitzondering 10% korting op de volgende producten: studio meubels, apparatuur en the Orb.
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op zaterdag 25 maart 2023 tot en met maandag 27 maart 2023.
 • Voor alle actieproducten geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De actiekorting geldt niet op bestellingen gedaan buiten 25 maart 2023 t/m 27 maart 2023, dit kan niet worden omgezet!

Training boekingen - Spring Discounts

 • Er geldt 15% korting op alle trainingen met als uitzondering 10% korting op de volgende trainingen: Microblading trainingen, Powder Brows trainingen en Lip Pigmentatie trainingen.
 • Er geldt geen korting op masterclasses, e-learning trainingen en de Allround Lash en Brow Artist trainingen.
 • Bij het online boeken van een training dien je een kortingscode in te voeren: TRAINING15 (met als uitzondering TRAINING10 voor de Microblading, Powder Brows en Lip Pigmentatie training).
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op zaterdag 25 maart 2023 tot en met maandag 27 maart 2023.
 • Voor alle actie trainingen geldt: zolang het aanbod strekt.
 • De actiekorting geldt niet op trainingen geboekt buiten 25 maart 2023 t/m 27 maart 2023, dit kan niet worden omgezet!

Bloom up your studio 

 • Bij een online bestelling boven de €75,- ex. BTW (met korting verrekend), ontvangt iedere klant één Home Perfume Spray Sample 5ml met kans om 1 van de 10 Full Size Home Perfume Sprays 250ml (t.w.v €24,14) te winnen.
 • De Home Perfume Spray Sample 5ml wordt automatisch toegevoegd aan de bestelling indien er voldaan wordt aan de eisen zoals hierboven vermeldt.
 • Je maakt automatisch kans om 1 van de 10 Full Size Home Perfume Sprays 250 ml (t.w.v €24,14) te winnen indien er voldaan wordt aan de bovenstaande eisen.
 • Hoe weet je of je de Full Size Home Perfume Spray 250ml gewonnen hebt? De gewonnen prijs in de vorm van De Full Size Home Perfume Spray 250ml wordt direct bij de desbetreffende bestelling gevoegd.
 • De actie geldt uitsluitend op zaterdag 25 maart 2023 tot en met maandag 27 maart 2023.
 • Voor de actie geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De actie geldt niet op bestellingen gedaan buiten 25 maart 2023 t/m 27 maart 2023, dit kan niet worden omgezet!

Algemeen

 • De acties op deze website en in gerelateerde (print)uitingen worden aangeboden door Perfect Eyelash BV.
 • De acties zijn van toepassing op online aankopen via www.perfecteyelash.com.
 • Perfect Eyelash behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, ten aller tijde acties en aanbiedingen te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Of het actieproduct te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Perfect Eyelash behoudt het recht om de algemene actievoorwaarden te wijzigen tijdens de actieperiode.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle acties en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met onze algemene leveringsvoorwaarden, privacy statement en de bovenstaande actievoorwaarden.

ENGLISH

Product purchases - Spring Discounts

 • There is 20% discount on all products with the exception of 10% discount on the following products: studio furniture, equipment and the Orb.
 • The promotion discounts apply on Saturday, March 25, 2023, through Monday, March 27, 2023.
 • For all promotion products, the following applies: while stock last.
 • The promotion discounts doesn’t apply on orders made outside of March 25 2023 through March 27 2023, this can’t be converted.

Training courses bookings - Spring Discounts

 • There is 15% discount on all training courses with the exception of 10% discount on the following training courses: Microblading training courses, Powder Brows training courses and Lip Pigmentation training courses.
 • There is no discount on masterclasses, e-learning training courses or the Allround Lash and Brow Artist training course.
 • When booking a training course online, you must enter a discount code: TRAINING15 (with the exception of TRAINING10 for the Microblading, Powder Brows and Lip Pigmentation training courses).
 • The promotion discounts apply exclusively to Saturday, March 25, 2023, through Monday, March 27, 2023.
 • For all promotion training courses, the following applies: while offers last.
 • The promotion discount doesn’t apply on training courses booked outside of March 25 2023 through March 27 2023, this can’t be converted.

Bloom up your studio

 • With an online order above €75,- euro excl. VAT (with discount), each customer will receive one Home Perfume Spray Sample 5ml with the chance to win 1 out of 10 Full Size Home Perfume Sprays 250m (worth €24,14)
 • The Home Perfume Spray Sample 5ml will automatically be added to the order if the requirements as stated above are met.
 • You automatically have a chance to win 1 of the 10 Full Size Home Perfume Sprays 250 ml (worth €24,14) if the above requirements are met.
 • How do you know if you won the Full Size Home Perfume Spray 250ml? The prize won in the form of The Full Size Home Perfume Spray 250ml will be added directly to the relevant order.
 • The promotion is only valid from Saturday, March 25 2023 through Monday, March 27 2023.
 • The promotion is valid while stock last.
 • The promotion doesn’t apply on orders made outside of March 25 2023 through March 27 2023, this can’t be converted.

General Terms

 • The promotions on this website and in related (print) expressions are offered by Perfect Eyelash BV.
 • The promotions apply to online purchases through www.perfecteyelash.com.
 • Perfect Eyelash reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to change or prematurely terminate promotions and offers at any time. Or to change the promotion product. This will not affect purchases made prior to the withdrawal or adjustments of the promotion.
 • Perfect Eyelash reserves the right to change the General Terms & Conditions of the promotion during the promotion period.
 • No rights can be retrieved from the promotions.
 • All promotions and offers are under reservation of printing and/or typographical faults.
 • By using our promotions, the customer declares to agree with the General Terms & Conditions, Privacy Statement and the promotion conditions above from Perfect Eyelash.
Contact customer service

Als je tevreden bent, zijn wij blij. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

*Wij zullen jouw vraag op werkdagen binnen 24 uur behandelen.

Team Wholesale
Contact