Maak Afspraak Boek Training

NEDERLANDS

Product aankopen – Pride Week

 • Er geldt 10% korting op producten, gebruik code: PRIDE10
 • Er geldt geen korting op producten van Refectocil.
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op zaterdag 30 juli 2022 tot en met zondag 7 augustus 2022.
 • Voor alle actieproducten geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De actiekorting geldt niet op bestellingen gedaan buiten 30 juli 2022t/m 7 augustus 2022, dit kan niet worden omgezet!

Algemeen

 • De acties op deze website en in gerelateerde (print)uitingen worden aangeboden door Perfect Eyelash BV.
 • De acties zijn van toepassing op online aankopen via www.perfecteyelash.com.
 • Perfect Eyelash behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, ten aller tijde acties en aanbiedingen te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Of het actieproduct te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Perfect Eyelash behoudt het recht om de algemene actievoorwaarden te wijzigen tijdens de actieperiode.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle acties en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met onze algemene leveringsvoorwaarden, privacy statement en de bovenstaande actievoorwaardenn.

ENGLISH

 Product purchases – Pride Week

 • There is 10% discount on products, use code: PRIDE10
 • The promotion discounts apply on Saturday July 20, 2022 through Sunday, August 7 , 2022.
 • For all promotion products, the following applies: while stock last.
 • The promotion discounts doesn’t apply on orders made outside of Saturday July 20, 2022 through Sunday, August 7 , 2022, this can’t be converted.

General Terms

 • The promotions on this website and in related (print) expressions are offered by Perfect Eyelash BV.
 • The promotions apply to online purchases through www.perfecteyelash.com.
 • Perfect Eyelash reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to change or prematurely terminate promotions and offers at any time. Or to change the promotion product. This will not affect purchases made prior to the withdrawal or adjustments of the promotion.
 • Perfect Eyelash reserves the right to change the General Terms & Conditions of the promotion during the promotion period.
 • No rights can be retrieved from the promotions.
 • All promotions and offers are under reservation of printing and/or typographical faults.
 • By using our promotions, the customer declares to agree with the General Terms & Conditions, Privacy Statement and the promotion conditions above from Perfect Eyelash.

Contact

We are happy when you are satisfied. Please contact us when you need help with your order or when you have other questions.

*We will answer your question on working days within 24 hours

Team Wholesale
Contact