Maak Afspraak Boek Training

NEDERLANDS

Online product aankopen  – Black Friday (onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op aankopen gedaan op www.perfecteyelash.com)

 • Er geldt 30% korting op alle producten met als uitzondering 10% korting op de volgende producten: studio meubels (elektrische behandelbeden, velvet behandelbedden, taboeretten), apparatuur (Ringlight, Multimedialamp, Moonlight) en the Orb. Er geldt geen korting op de velvet eetkamerstoelen en krukken.
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op vrijdag 25 november 2022 tot en met maandag 28 november 2022.
 • Voor alle actieproducten geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De actiekorting geldt niet op bestellingen gedaan buiten 25 november 2022 t/m 28 november 2022, dit kan niet worden omgezet.

 Showroom product aankopen – Black Friday (onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op aankopen gedaan in een van onze showrooms in Harderwijk, Amsterdam of tijdens een training op een van onze trainingslocaties in Nederland.)

 • Er geldt 30% korting op alle producten met als uitzondering 10% korting op de volgende producten: studio meubels (elektrische behandelbeden, velvet behandelbedden, taboeretten), apparatuur (Ringlight, Multimedialamp, Moonlight) en the Orb. Er geldt geen korting op de velvet eetkamerstoelen en krukken.
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op vrijdag 24 november 2022 tot en met maandag 28 november 2022.
 • Voor alle actieproducten geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De actiekorting geldt niet op bestellingen gedaan buiten 25 november 2022 t/m 28 november 2022, dit kan niet worden omgezet.
 • Aankopen gedaan in een van onze showrooms en/of trainingslocaties zijn uitgezonderd van de ‘Crazy Lottery’ actie.

Training boekingen – Black Friday

 • Er geldt 15% korting op alle trainingen met als uitzondering 10% korting op de volgende trainingen: Microblading trainingen en Powder Brows training.
 • Er geldt geen korting op masterclasses, e-learning trainingen en de Allround Lash en Brow Artist training.
 • Bij het online boeken van een training dien je een kortingscode in te voeren: BLACK15 (met als uitzondering BLACK10 voor de Microblading en Powder Brows training).
 • De actiekortingen gelden uitsluitend op vrijdag 25 november 2022 tot en met maandag 28 november 2022.
 • Voor alle actie trainingen geldt: zolang het aanbod strekt.
 • De actiekorting geldt niet op trainingen geboekt buiten 25 november 2022 t/m 28 november 2022, dit kan niet worden omgezet.

Crazy Lottery Ticket

 • Bij iedere online bestelling boven de €75,- ex. Btw (gedaan op www.perfecteyelash.com) of bij het betalen van het volledige bedrag van de geboekte training ontvangt iedere klant één ‘Crazy Lottery Ticket’ om kans te maken op 1 van de 200 prijzen.
 • De ‘Crazy Lottery Ticket’ wordt automatisch toegevoegd aan de online bestelling indien er voldaan wordt aan de eisen zoals hierboven vermeld. Bij het betalen van de training in één keer wordt de ‘Crazy Lottery Ticket’ verstuurd per post.
 • Per klant heb je recht op één ‘Crazy Lottery Ticket’. Het is niet mogelijk meerdere bestellingen te plaatsen, om meer Crazy Lottery Tickets te ontvangen. Let op! Hier wordt op gecontroleerd.
 • Hoe weet je dat je gewonnen hebt? Dan staat de tekst “Gewonnen! 1x (naam prijs) (unieke code)” onder de kras laag van de ‘Crazy Lottery Ticket’.
 • Hoe ontvang ik mijn prijs? Stuur een foto van het kraskaartje naar marketing@perfecteyelash.com zorg ervoor dat de unieke code onder de kras laag goed zichtbaar is! Vermeld ook je naam, email en adresgegevens zodat wij de gewonnen prijs naar jou toe kunnen sturen.
 • Je maakt kans om één van de volgende prijzen te winnen:
1x Training naar keuze* (*excl. Powder Brow en Microblading trainingen)
2x Moonlight Wit
2x the Orb
5x Organizer Display Wit incl. Foam Cleanser 100ml, Make-up Remover, Lint Free Eye Patches, Brushes.
5x Lash Pillow Display Wit incl. Lash Pillow Black
10x Planner incl. inlay 2023
15x Home Perfume Spray
15x Fragrance Sticks
25x Make-up Bag
25x Perfect Eyelash Tas
25x Ijs krabber
30x Browstyling  Cream incl. brush
35x Tweezer Case
 • Voor het ontvangen van een ‘Crazy Lottery Ticket’ geldt zolang de voorraad strekt, op = op!
 • De actie geldt uitsluitend op vrijdag 25 november 2022 tot en met maandag 28 november 2022.
 • De actie geldt niet op bestellingen gedaan buiten 25 november 2022 t/m 28 november 2022, dit kan niet worden omgezet.

Algemeen

 • De acties op deze website en in gerelateerde (print)uitingen worden aangeboden door Perfect Eyelash BV.
 • De acties zijn van toepassing op online aankopen via www.perfecteyelash.com.
 • Perfect Eyelash behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, ten aller tijde acties en aanbiedingen te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Of het actieproduct te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Perfect Eyelash behoudt het recht om de algemene actievoorwaarden te wijzigen tijdens de actieperiode.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle acties en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met onze algemene leveringsvoorwaarden, privacy statement en de bovenstaande actievoorwaarden.

ENGLISH

 Online product orders - Black Friday (condition below apply product orders made at www.perfecteyelash.com)

 • There is 30% discount on all products with the exception of 10% discount on the following products: studio furniture (electric treatment beds, velvet treatment beds, taburets), equipment (Ringlight, Multimedial Lamp, Moonlight) and the Orb. No discount applies to velvet dining chairs and stools.
 • Discounts are valid on Friday, Nov. 25, 2022 through Monday, Nov. 28, 2022 only.
 • For all promotional products: while stock last.
 • The discount does not apply to orders made outside November 25, 2022 through November 28, 2022, this cannot be converted.

Showroom product purchases - Black Friday (the condition below applies to purchases made in one of our showrooms in Harderwijk, Amsterdam or during a training at one of our training locations in the Netherlands).

 • There is 30% discount on all products with the exception of 10% discount on the following products: studio furniture (electric treatment beds, velvet treatment beds, taburets), equipment (Ringlight, Multimedial lamp, Moonlight) and the Orb. No discount applies to velvet dining chairs and stools.
 • Action discounts are valid Friday, Nov. 24, 2022 through Monday, Nov. 28, 2022 only.
 • For all promotional products: while supplies last.
 • The action discount does not apply to orders made outside November 25, 2022 through November 28, 2022, this cannot be converted.
 • Purchases made at any of our showrooms and/or training locations are excluded from the 'Crazy Lottery' promotion.

Training bookings - Black Friday

 • There is a 15% discount on all trainings with the exception of 10% discount on the following trainings: Microblading trainings and Powder Brows training.
 • There is no discount on masterclasses, e-learning trainings and the All-round Lash and Brow Artist training.
 • When booking a training course online, you must enter a discount code: BLACK15 (with the exception of BLACK10 for the Microblading and Powder Brows training).
 • The discounts apply only on Friday, November 25, 2022 through Monday, November 28, 2022.
 • For all trainings: while supplies last.
 • The action discount does not apply to trainings booked outside November 25, 2022 through November 28, 2022, this cannot be converted.

Crazy Lottery Ticket

 • For every online order above €75,- ex. VAT (done at www.perfecteyelash.com) or when paying the full amount of the training booked, every customer receives one 'Crazy Lottery Ticket' for a chance to win 1 of 200 prizes.
 • The 'Crazy Lottery Ticket' is automatically added to the online order if the requirements as mentioned above are met. When paying for the training at once, the 'Crazy Lottery Ticket' will be sent by post.
 • You are entitled to one 'Crazy Lottery Ticket' per customer. It is not possible to place multiple orders, to receive more Crazy Lottery Tickets. Caution! This will be checked.
 • How do you know you've won? Then the text “Gewonnen! 1x (name of prize) (unique code)” under the scratch layer of the 'Crazy Lottery Ticket'.
 • How do I receive my prize? Send a picture of the scratch ticket to marketing@perfecteyelash.com make sure the unique code under the scratch layer is clearly visible! Also include your name, email and address so we can send the prize you won to you.
 • You have a chance to win one of the following prizes:
1x Training of your choice* (*excluding Powder Brow and Microblading trainings)
2x Moonlight White
2x The Orb
5x Organizer Display White incl. Foam Cleanser 100ml, Makeup Remover, Ribbon Free Eye Patches, Brushes.
5x Lash Pillow Display White incl. Lash Pillow Black
10x Planner incl. inlay 2023
15x Home Perfume Spray
15x Fragrance Sticks
25x Make-up Bag
25x Perfect Eyelash Bag
25x Ice Scraper
30x Browstyling Cream incl. brush
35x Tweezer Case
 • To receive a 'Crazy Lottery Ticket' applies while supplies last, gone = gone!
 • The promotion is only valid on Friday, November 25, 2022 through Monday, November 28, 2022.
 • The promotion does not apply to orders made outside November 25, 2022 through November 28, 2022, this cannot be converted.

General Terms

 • The promotions on this website and in related (print) expressions are offered by Perfect Eyelash BV.
 • The promotions apply to online purchases through www.perfecteyelash.com.
 • Perfect Eyelash reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to change or prematurely terminate promotions and offers at any time. Or to change the promotion product. This will not affect purchases made prior to the withdrawal or adjustments of the promotion.
 • Perfect Eyelash reserves the right to change the General Terms & Conditions of the promotion during the promotion period.
 • No rights can be retrieved from the promotions.
 • All promotions and offers are under reservation of printing and/or typographical faults.
 • By using our promotions, the customer declares to agree with the General Terms & Conditions, Privacy Statement and the promotion conditions above from Perfect Eyelash.
Contact

We are happy when you are satisfied. Please contact us when you need help with your order or when you have other questions.

*We will answer your question on working days within 24 hours

Team Wholesale
Contact