Maak Afspraak Boek Training

Door gebruik te maken van onze acties ga je akkoord met de (actie)voorwaarden zoals hieronder vermeld:

FREE Promo Cartons

 • Bij een online bestelling boven de €150,- ex. BTW, ontvangt iedere klant 3 GRATIS Promo Cartons na keuze.
 • Per klant heb je recht op éénmalig 3 GRATIS Promo Cartons. Het is niet mogelijk meerdere bestellingen te plaatsen, om vaker in aanmerking te komen op de GRATIS Promo Cartons. Let op! Hier wordt op gecontroleerd.
 • De actie geldt uitsluitend op woensdag 5 mei 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021.
 • Voor de actie geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De actie geldt niet op bestellingen gedaan buiten 5 mei 2021 tot en met woensdag 19 mei 202, dit kan niet worden omgezet!

Algemeen

 • De acties op deze website en in gerelateerde (print)uitingen worden aangeboden door Perfect Eyelash BV.
 • De acties zijn van toepassing op online aankopen via www.perfecteyelash.com
 • Perfect Eyelash behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, ten aller tijde acties en aanbiedingen te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Of  het actieproduct te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Perfect Eyelash behoudt het recht om de algemene actievoorwaarden te wijzigen tijdens de actieperiode.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle acties en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met onze algemene leveringsvoorwaarden, privacy statement en de bovenstaande actievoorwaarden.

By using our promotions you agree to the (promotion) conditions as stated below:

FREE Promo Cartons

 • With an online order above €150,- euro excl. VAT, each customer will receive 3 FREE Promo Cartons of choice.
 • You’re entitled to receive 3 FREE Promo Cartons as customer. It isn’t possible to place multiple orders, to have a get more FREE Promo Cartons. Please note! This will be checked.
 • The promotion is only valid from Wednesday, May 5, 2021 through Wednesday, May 19, 2021. 
 • The promotion is valid while stock last. 
 • The promotion doesn’t apply on orders made outside of May 5, 2021 through Wednesday, May 19, 20211, this can’t be converted!

General Terms

 • The promotions on this website and in related (print) expressions are offered by Perfect Eyelash BV.
 • The promotions apply to online purchases through perfectyelash.com.
 • Perfect Eyelash reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to change or prematurely terminate promotions and offers at any time. Or to change the promotion product. This will not affect purchases made prior to the withdrawal or adjustments of the promotion.
 • Perfect Eyelash reserves the right to change the General Terms & Conditions of the promotion during the promotion period.
 • No rights can be retrieved from the promotions.
 • All promotions and offers are under reservation of printing and/or typographical faults.
 • By using our promotions, the customer declares to agree with the General Terms & Conditions, Privacy Statement and the promotion conditions above from Perfect Eyelash.

Contact

We are happy when you are satisfied. Please contact us when you need help with your order or when you have other questions.

*We will answer your question on working days within 24 hours

Contact